Komunikaty

Samochód przeznaczony do nieodpłatnego przekazania

04 cze 2019

Samochód przeznaczony do niepłatnego przekazania: pismo i wniosek znajduje się poniżej

Wyjaśnienie Komisji Rekrutacyjnej do pytania nr 1 w teście z dnia 5 kwietnia 2019 roku

10 kwi 2019

Wyjaśnienie Komisji Rekrutacyjnej do pytania nr 1 w teście z dnia 5 kwietnia 2019 roku

Jeden z uczestników testu dla kandydatów na stanowisko Radcy prawnego w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie w dniu 5 kwietnia 2019 roku zakwestionował nieprawidłowość w pytaniu nr 1 „Decyzja administracyjna podlega wykonaniu przed uprawomocnieniem jeżeli:

  1. A) został nadany rygor natychmiastowej wykonalności,
  2. B) decyzja jest wykonalna z mocy prawa,
  3. C) został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja jest wykonalna z mocy prawa, lub jest zgodna z żądaniami stron lub jeżeli strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.”

Pytanie to w ocenie jednego z uczestników jest nieprawidłowe, gdyż decyzja w której strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, jest prawomocna i jest wykonalna jako prawomocna. Dlatego też w ocenie tego uczestnika jedyną poprawną odpowiedzią jest odpowiedź A). Taka odpowiedź zdaniem Komisji Rekrutacyjnej nie jest prawidłowa gdyż nie jest to jedyna sytuacja w której decyzja jest wykonalna przed uprawomocnieniem. Komisja ustalając treść pytania i odpowiedzi kierowała się treścią przepisu art. 130 KPA. Odpowiedź A) Decyzja administracyjna podlega wykonaniu przed uprawomocnieniem jeżeli został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności jest odpowiedzią niepełną, tak samo odpowiedzią niepełną jest odpowiedź B) decyzja jest wykonalna z mocy prawa. Komisja Rekrutacyjna wyjaśnia, iż odpowiedź C) wskazuje wszystkie sytuacje kiedy decyzja podlega wykonaniu przed uprawomocnieniem.

Wobec wątpliwości Komisja Rekrutacyjna nie zmienia swojego stanowiska odnośnie zmiany punktacji uznając, iż niepełna odpowiedź nie jest odpowiedzią prawidłową.

Ogłoszenie o zbędnych skladnikach majątku ruchomego

05 sty 2018

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 poz. 729) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom lub jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z § 38 ww. rozporządzenia.

III OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W TRYBIE PRZETARGU

22 lis 2017

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Krakowie, na podstawie § 8 ust. 1 w zw. z §7 ust. 2, §9 ust. 1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. Poz. 729), ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego.

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego w trybie przetargu

13 paź 2017

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie, na podstawie § 8 ust. 1 w zw. z §7 ust. 2, §9 ust. 1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. Poz. 729), ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego.

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego w trybie przetargu

22 wrz 2017

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie, na podstawie § 8 ust. 1 w zw. z §7 ust. 2, §9 ust. 1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. Poz. 729), ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego.

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruhomego

14 lip 2017

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 poz. 729) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom lub jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z § 38 ww. rozporządzenia.

Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego

25 kwi 2017

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 poz. 729) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie informuje, że posiada składnik majątku ruchomego przeznaczony do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom lub jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z § 38 ww. rozporządzenia.

Praktyki studenckie

30 lip 2016

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie zaprasza uczelnie i studentów do udziału w praktykach studenckich.